Text/HTML

Samen op weg naar het Eerste Communiefeest: wie doet er mee?

In februari 2014 gaan de voorbereidingen weer beginnen voor het feest van de Eerste H. Communie. Als geloofsgemeenschappen van Renkum, Heelsum en Doorwerth willen we onze kinderen en hun ouders gezamenlijk op dit sacrament voorbereiden. Dit grote feest zal – en noteert u deze datum alvast! - gevierd worden op zondag 18 mei 2014, deze keer in de St. Josephkerk te Heelsum.

Om de organisatie goed op te starten is het voor ons belangrijk om zo snel mogelijk te weten hoeveel kinderen op 18 mei hun eerste communie willen gaan doen. En het gaat dan meisjes en jongens die momenteel in de groepen 4 en 5 van de basisschool zitten..

U wordt uitgenodigd voor de algemene informatie-avond die voor alle drie geloofsgemeenschappen gehouden zal worden op woensdagavond 29 januari, om 20.00 u en wel in het parochiecentrum/de pastorie naast de kerk van O.L.V. Tenhemelopneming in Renkum. Tijdens deze avond zult u alle informatie krijgen over de voorbereiding van de kinderen, de ouderavonden, het communieproject, de vieringen etc.
Wilt u uw dochter/zoon aanmelden dan kan dat (liefst voor zo snel mogelijk) via de volgende contactpersonen:
- voor Renkum: Mirjam Zweers, mirjam@familiezweers.nl
- voor Doorwerth: Ineke Jansen, ineke_jph@kpnplanet.nl
- voor Heelsum: Erna Baltussen, ernabaltussen@freeler.nl

namens het pastorale team, Hans Lucassen