Text/HTML

Actie Kerkbalans: Wat is de kerk jou waard?

Vraagt u zich wel eens af wat de kerk u waard is? Wat heeft u er voor over om deel uit te maken van uw geloofsgemeenschap en uw parochie?

Binnen onze parochie zetten onze pastores en vele vrijwilligers zich dagelijks in met tal van activiteiten om van onze parochie een levende gemeenschap te maken. Een gemeenschap waar mensen een plek kunnen vinden om hun geloof te beleven en samen met anderen te kunnen vieren. Een plek om inspiratie te krijgen en ook om er voor elkaar te zijn. Voor velen is dit onmisbaar en daarom doen wij ons uiterste best om de organisatie van onze parochie draaiend te houden. Dit is echter zonder financiële steun van onze parochianen onmogelijk. Onze parochie krijgt geen financiële steun van het bisdom of van de overheid. Het parochiebestuur doet dan ook een dringend beroep op u om de parochie financieel te ondersteunen.

U kunt uw noodzakelijke bijdrage overmaken op banknummer 12.31.49.738 t.n.v. Titus Brandsma, inzake kerkbijdrage OLV van Lourdes onder vermelding van 'Kerkbijdrage 2016'.

Wist u dat het vanaf 2014 gemakkelijker geworden is om fiscaal vriendelijk te schenken? Informatie is te verkrijgen bij onze penningmeester.

Let op: in de brief die u heeft ontvangen stond helaas een foutief niet bestaand bankrekeningnummer. Onze excuses hiervoor