Text/HTML

Samenwerking geloofsgemeenschappen Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek en Renkum

 

 

De locatieraden van H(eelsum), D(oorwerth), O(osterbeek) en R(enkum) en het parochiebestuur van de Titus Brandsmaparochie willen U graag informeren over een aantal voorgenomen bestuurlijke en pastorale wijzigingen.

 

Er worden in de verschillende geloofsgemeenschappen problemen vastgesteld, die betrekking hebben op bestuurlijke en pastorale continuïteit. Het is steeds lastiger om betrokken en bekwame parochianen te vinden voor de verschillende zaken, die aandacht vragen.

 

Willen we onze gemeenschappen, ook in de toekomst, vitaal houden door pastorale aandacht en presentie, dan is samenwerken een noodzaak. Ook voor zaken, die betrekking hebben op de beschikbaarheid en enthousiasme van werkgroepleden, het in stand houden en onderhoud aan gebouwen en voorzieningen en de bestuurlijke continuïteit, zal samenwerking een oplossing kunnen bieden.

 

Daarom hebben het parochiebestuur, de gezamenlijke pastoraatsgroepen en de gezamenlijke locatieraden in de HDOR regio besloten om de reeds bestaande samenwerking sterk te intensiveren.

 

Op bestuurlijk niveau is er een projectgroep gevormd, bestaande uit 2 vertegenwoordigers van elke gemeenschap. Deze heeft als opdracht om zo spoedig mogelijk een niet vrijblijvende vorm van samenwerking te realiseren. Er zijn drie belangrijke aandachtsgebieden benoemd:

 

1) Zorg dat waardevolle activiteiten en voorzieningen op elkaar worden afgestemd en in stand blijven.

 

2) Zorg dat er een goede beschikbaarheid en presentie van alle pastorale activiteiten tot stand komt.

 

3) Zorg voor een intensieve wijze van samenwerking met als doel ’de vitalisering en instandhouding van onze geloofsgemeenschappen’.

 

Deze samenwerking zal allereerst gericht zijn op het gemeenschappelijk realiseren en faciliteren van één pastoraatsgroep voor de gehele HDOR regio. Daartoe zijn de pastoraatsgroepsleden een traject van samenvoeging begonnen, onder leiding van pastor Guido Dieteren.

 

De bestuurlijke samenwerking zal verder vooral gericht zijn op het slim gebruik maken van elkaars expertise en door gemeenschappelijke activiteiten op elkaar af te stemmen. Kortom, er zal worden onderzocht hoe de bestaande samenwerking verder kan worden geïntensiveerd.

 

De projectroep wordt voorgezeten door Douwe Ettema uit Ede en krijgt secretariële ondersteuning van Piet Linders uit Oosterbeek.

 

Na een eerste verkenning in de maanden juni en juli is de projectgroep eind augustus met haar werkzaamheden begonnen. Voor het welslagen van dit project is communicatie van eminent belang. Daarom stellen wij graag de vertegenwoordigers aan u voor die zitting hebben de projectgroep;

 

Heelsum:            de heren Peter Hagelen en Albert Schrasser.

 

Doorwerth:        de heren Thom Verlinden en Gerhard Bos.

 

Oosterbeek:      de dames Pauline van Woudenberg en Erika Bervoets.

 

Renkum:             de dames Francine Stevens en Anne-Marie van Drueten.

 

De projectgroep heeft een informatieavond houden op maandag 21 oktober om 20.00 uur in de kerk van Doorwerth.

 

Mocht u  vragen of suggesties hebben, dan kunt u altijd uw lokale vertegenwoordiger aanspreken.

 

 

 

De gezamenlijke locatieraden van HDOR.