Text/HTML

Overweging 16 februari 2014, dhr A. Modderman Jansen

Vanmorgen op de 6e Zondag door het jaar staat centraal in deze Woorddienst het evangelie van Mattheus- hoofdstuk 5. Geen gemakkelijk stuk, regels en wetten uit de tijd van Jezus.

Het evangelie zou al heel snel - zoals bij mij in eerste instantie - de gedachte geven : JA Hoor.........alweer regels en wetten.!!

In de maatschappij waarin wij leven zijn ze talrijk, maar de kerk als instituut heeft zoveel regels gemaakt, dat dit voor velen niet meer werkbaar is,         laat staan LEEFBAAR! Ons geloof gebaseerd op vrijheid kan toch niet uitmondden in een onwerkbare kluwen aan regels en geboden en verboden!

Jezus geeft vandaag een opsomming van regels en wetten. Hij zegt dat ze niet alleen belangrijk zijn, maar Hij maakt ze ook nog wat zwaarder.

Je mag niet doden. Ook met je ogen niet! Je mag niet kwaad zijn ; Je mag niet kwaad blijven op een ander. Wie houdt dat in hemelsnaam vol?

Het vraagt heel wat bijbelse kennis en achtergrond om het evangelie van vandaag te begrijpen. Als leek, heb ik het een en ander gelezen ter voorbereiding, maar gemakkelijk is anders. En Jezus ZO te horen spreken, ZO kennen wij hem niet.

Jezus wil duidelijk maken aan de Farizeeers, dat HIJ de wet (Het woord van God) niet komt afschaffen, maar HIJ wil  de nadruk leggen op de essentie, en niet op het stipte van WET IS WET! Als er staat : Ge zult niet doden: dan leest Jezus : draag zorg voor het leven van de ander. Als er staat: Je mag niet zweren, zegt Jezus eigenlijk : je moet betrouwbaar zijn. Zo wordt de wet een richtingwijzer : in die Geest moet je handelen.

Het volgen van Jezus is niet de letterlijke invulling van de wet, maar het voornaamste is om zoveel mogelijk in de richting van de wet te leven. Jezus wil niet dat de wet gehanteerd wordt als een meetlat om te weten of men in orde is, om zo bij God recht te hebben op 'n verdienste! Het is nooit de bedoeling geweest van Jezus dat de wetten het Woord van God verpletteren en te niet doen.

De wet van Jezus : God en elkaar graag zien en van de wet zal geen letter ooit verdwijnen, want die straat geschreven in ieders hart. Wij zijn vrije mensen, we weten wat goed is en we kunnen het Goede doen. En we weten wat slecht is en we zijn vrij om dat te doen. Dat is wat Jezus Sirach in de eerste lezing vertelt. Hij heeft vuur en wat er voor je neergezet, je kunt je hand uitsteken naar wat je verkiest.

Het ligt in onze handen : en elk van onze handen weet of deze wereld goed is om te leven, dan wel dat deze wereld ten onder moet gaan. We zijn mensen; regels zijn er nodig, maar regels mogen nooit zo bindend zijn, dat ze ons verhinderen om het goede te doen. Wij zullen pas echt vrij zijn als God inderdaad in ons hart leeft, als we Zijn weg volgen - zonder dwang- maar gewoon omdat het goed is en juist voelt.

Daarom zei 1 van de grootste denkers van het Christendom Augustinus:  "Heb lief en doe wat je wilt"