Overweging 2017-03-12 V1-sec

 

2de 40-dagen vesper Raad van kerken Oosterbeek en omgeving – 12 maart 2017

Thema van de vespers:

“En wie zeggen jullie dat ik ben?” (Markus 8, 29 en Lucas 9,20)

– 40 dagen op zoek

 

1ste lezing Psalm 31, 1-12, 2de lezing Psalm 31, 13-25

3de lezing: Joh. 8, 12-14 ‘Ik ben het licht van de wereld’.

 

3de lezing: Joh. 8, 12-14 (NBV)

12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga.

Overweging

“En wie zeggen jullie dat ik ben?” vraagt Jezus. Ik schrok vorige week toen ds. Nissen in zijn overweging deze vraag van Jezus voor mij heel confronterend stelde. Want wie zeg IK dat Jezus is? Heb IK hem ooit ontmoet? Is hij ooit aan MIJ verschenen? Hoe moet ik in hemelsnaam weten hoe hij eruit ziet? Wat voor beeld heb ik van hem? Of geldt ook voor Jezus wat voor God geschreven staat, namelijk dat je van hem geen beeld kunt vormen? Die binnenkomer van ds. Nissen deed mij pijn, ik had daar nog nooit over nagedacht.

Tijdens die overweging kwamen al gedachten in mij op, zoals: wat je voor andere mensen doet, dat doe je ook voor God.

En een andere gedachte was: Ik heb engelen ontmoet op mijn pad en ik bleek soms als een engel te kunnen zijn voor een ander. Engelen zijn voor mij al die warme mensen om je heen, die je dragen als je dat heel hard nodig hebt.

Soms wellen er woorden in mij op. Vragen als hoe verder te gaan, of wie ben ik ten diepste. Maar ook dat ik ‘aanvaard wordt zoals ik ben’ en ‘hier ben ik, ik kan niet anders’.

Jezus blijkt ook in mensen om mij heen te zijn. Hij is ook in mijn hart en in mijn ziel. Als ik hem maar durf toe te laten, dan is ook hij een deel van mij. Jezus vraagt: En wie zeg jij dat ik ben? Mijn antwoord is ‘Ik ben een deel van Jezus’. Ik volg Hem en Hij volgt mij. In de bijbel staat: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” en ook” Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen

We kennen allemaal de opdracht die God ons gegeven heeft: ‘Houd van de Heer, je God, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen als van jezelf. En Jezus zei daarover: ‘Als je dat doet, zul je eeuwig leven.’ Dan begint je nieuwe leven NU! Dan wordt je nu een ander mens, een nieuw mens. Dan schijnt Gods Licht op je pad.

 

Maar, hoe hou je van de Heer, je God?

Dat doe je door te leven vanuit Gods wil.

Maar. hoe leef je vanuit Gods wil?

Door van je medemensen te houden als van jezelf.

Maar, hoe hou je van je medemensen als van jezelf?

Door jezelf niet voorop te stellen, maar je medemensen.

Maar hoe doe je dat dan, wat zal dan mijn levenshouding zijn?

Door dienstbaar en nederig te zijn naar je medemensen,

door niet uit te gaan van je eigen belang,

maar van het belang van de mensen om je heen.

Dan leef je vanuit Gods wil en eer je God.

Dan leef je in het licht van God en van Christus. Dan is het zoals Johannes zegt: “Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft“.

Dan leef je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.      Amen