Text/HTML

Verbond maakt leven in verschillen mogelijk.- verkondiging bij Genesis 13: 2 -8; I Korinthe 1: 4 - 17; ds Martin de Jong

Oecumenische viering in OLV Lourdeskerk op 260114 -Leven uit de Geest van Christus in Doorwerth-Heveadorp.

Van de week sprak ik met een zuster over het gebrek aan contact met haar zoon. Zij hebben elkaar al vijf jaar niet gezien of gesproken. Zij wil graag contact met hem en ook is zij verschrikkelijk boos."Gek is dat", zegt ze. "Ik hou van hem en toch ben ik verschrikkelijk boos".

Volgens mij is het net anders, meer verbonden: "Jij houdt van hem en dus ben je verschrikkelijk boos'. Voor ons als gemeenschappen kan zo ons motto subtiel veranderen van: 'Wij leven uit een Geest, maar zijn toch verschillend", naar: "wij leven uit een Geest, dus kunnen wij verschillen". Het is voor ons, Protestanse Gemeente Doorwerth-Heveadorp, eigenlijk onverwacht, dat wij elkaar hier vanochtend treffen in Gods Geest. Wij als Prot. Gem. hebben de beweging gemaakt naar de oecumenische partners Oosterbeek - Wolfheze in de Raad van Kerken Doorwerth- Oosterbeek - Wolfheze. Wij zouden dit samen doen met onze katholiek broeders en zusters van de deelparochie OLV Lourdes. Deze beweging wordt nu (pas) door jullie in gang gezet. Nico van Schaik gaat namens jullie meedraaien. Wij zien en ontmoeten elkaar individueel echter wel op de pleinen en in de stegen, maar als gemeenschappen lukte het niet meer, organisatorisch gezien. Het verlangen naar elkaar is echter volop aanwezig. De Geest houdt de gemeenschappen bij elkaar onder de aandacht. Als het ging over kinderkerstfeest, overvliegen daar popten jullie kinderen en hun ouders op, bij Vorming en Toerusting zijn jullie altijd in beeld en genodigd, op de tennisbaan roepen jullie elkaar toe: wanneer vieren we weer samen, voordat je de ander alle hoeken van de baan wil laten zien. Mensen, die niet gewend zijn aan de zondagse regelmaat van kerkgang, voelen zich juist vandaag geroepen om met hun katholieke buren te vieren. Hier vinden we met elan iets unieks, iets wat bij ons hoort.

En zo geven we door onze komst en aanwezigheid vandaag al antwoord op de vraag: is Christus dan verdeeld?. Nee. Christus bestaat uit delen, zoals een lichaam uit delen bestaat. Omgaan met verschillen. Dit kan wel een beetje een zoet verhaal worden. Graag steek ik nog een spade dieper. Ik zoek de schuurplekken. Kardinaal Ernst memoreert in een interview de oude, katholieke visie dat protestanten vervloekt zijn. Die overtuiging leek zinnig en bruikbaar in een machstpolitieke context (van 1600/1700) , waarbij geloof de ideologie van de machthebber kleur gaf. Die context is hier in het Westen en in onze plaatsten volstrekt veranderd. Het helpt wellicht de eigen geschiedenis van identiteit te verwoorden, het wekt in tijden van secularisatie en gelovigen, die elkaars bemoediging en partnerschap zoeken, bevreemding. Daarnaast reikt het wel een belangrijk aspect aan van 'eenheid in Christus'. Eenheid vraagt om overstijgen van machtspolitiek, eigen belangen. Vraagt allereerst om erkenning van behoefte aan macht en eigenbelang. 

Zie het verhaal van Abraham en Lot: de herders maken ruzie, omdat er te weinig land is. A en L verdelen het land, omdat ze familie zijn. Ze erkennen elkaars behoeften en geven elkaar ruimte. Afstand en ruimte, gevoed door de doorleefde familiebanden. Verbond maakt leven in verschillen mogelijk. Omgaan met verschillende levensfasen van de gemeenschappen In Korinthe jaren 50, een groeiende handelsstad, ontstaan er groepjes gelovigen. Een groepje rond Paulus, een groepje rond Apolos (rijk en welsprekend), rond Cefas , Petrus (eenvoud en traditioneel) en rond Christus. 

Soort zoekt soort. Je sluit je aan bij mensen die jou manier van bestaan en verstaan, delen. Mensen, die eenzelfde bezieling delen. Dit onderscheid is een geloof. Een geloof dat God in Christus op verschillende manieren in jou, jouw groep het aardse leven bezield. Juist dat onderscheid is een gave van de Geest. - In een tijd dat er geld en aandacht voldoende is om het onderscheid te maken-.Voor onze kerkgemeenschappen staan echter geld en aandacht onder druk. Die gigantische rijkdom van verschillende tradities in dezelfde Geest kunnen we nauwelijks meer dragen. We zijn meer en meer op elkaar aangewezen. Het onderscheid kan gaan vervagen. De kleuren en vitaliteit van het lichaam van in Doorwerth-Heveadorp gaat veranderen. De leefbaarheid van de gemeenschap van de Lourdeskerk staat onder druk. 

Wat vraagt dit van ons, parochianen en gemeenteleden? Dat wij heel zorgvuldig zijn in het bewaren van de verschillende aspecten. Dat we nog aandachtiger dan anders, de gelovige behoeften van de ander voorop stellen. Paulus verwoordt dat heel christocentrisch: laten we het kruis van Christus niet van zijn kracht beroven. Zoals Jezus zijn leven gaf voor anderen, zo kunnen wij onze aandacht, tijd en geld aan anderen geven. Concreet: ga zelfbewust met je eigen spirituele gewoontes om, maak ruimte om je in te leven in die van de anderen, en ga in eerlijkheid het gesprek aan om tot praktische oplossingen te komen. Vb attributen rk Heilig Hartkerk in de Diakonessenkerk in Arnhem > één keer in de maand gelegenheid tot `zelfstandig vieren voor de rk broeders en zusters. Juist het verbond in Christus leert ons de verschillen te koesteren, geloof ik.

ds Martin de Jong